Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025.