Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2030