Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025.