Uchwała Nr XVIII/ 143 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030.