files/informacje/ochrona-srodowiska/Wnioski o wydanie decyzji srodowiskowych/karta_1_-_BIP.doc