Data wypływu: 23.10.2017 r.

 

Nr z rejestru: RKP-726-2017

 

Przedmiot petycji: przesłanie do lokalnych mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

 

Rozstrzygnięcie: negatywne