Data wypływu: 01.10.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7937 - 2018

 

Przedmiot petycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód.