Data wypływu: 09.11.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 9100 - 2018

 

Przedmiot petycji: dokonanie analizy możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.