Data wypływu: 25.01.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 765 - 2019

 

Przedmiot petycji: przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych, pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kierownika wydziału oświaty.

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne