Data wypływu: 28.05.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 4657 - 2019

 

Przedmiot petycji: przycięcie żywopłotu przy ul. Rolnej w Długiem Starem.

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne