Data wypływu: 28.05.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 4651 - 2019

 

Przedmiot petycji: zebranie ofert rynkowych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w obszarze telekomunikacyjnym.