Jednostka prowadząca

Stanowiska ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Ewa Zawadzka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-525

Monika Matecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-526

 

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 31 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

UWAGA!!! NOWE DRUKI OD 01.07.2019 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości (Patrz załączniki)

Stawki podatkowe:

 Zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Gminy:

Inne informacje:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednostka prowadząca

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Dorota Gnacińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65-5-333-529

 

Podatek od nieruchomości można zapłacić:

·       Na rachunek Urzędu Gminy w Święciechowie PBS Filia Święciechowa

nr konta 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007.


Inne informacje:

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Podatek jest płatny w 12 ratach:

·       za miesiąc: styczeń - do dnia 31 stycznia

·       za miesiąc: luty – grudzień – do 15 dnia każdego miesiąca

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.