Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Święciechowa (analiza projektu)


Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Święciechowa na 2015 r.


Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Święciechowa


Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Święciechowa


Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Święciechowa