Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminny na rok 2019,