Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.