Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.