Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminny na rok 2019,