Uchwała Nr XVII/ 136 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.