Zarządzenie Nr 0050/20/2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.