Uchwała Nr XVIII/ 144 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.