Zarządzenie Nr 0050/23/2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.