Zarządzenie Nr 0050/36/2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.