Uchwała Nr XIX/ 155 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.