Zarządzenie Nr 0050/41/2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.