Zarządzenie Nr 0050/46/2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.