Zarządzenie Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.