Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.