Uchwała Nr XX/ 170 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.