Zarządzenie Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.