Zarządzenie Nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.