Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.