Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.