Uchwała Nr XXI/ 186 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020