Uchwała Nr XXII/ 194 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020