Uchwała Nr XXIII/199/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,