Zarządzenie Nr 0050.88.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 09 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.