Zarządzenie Nr 0050.93.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.