Zarządzenie Nr 0050.95.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.