Uchwała Nr XXIV/206/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,