Uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020