Zarządzenie Nr 0050.105.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.