Uchwała Nr XXVII/ 226 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.