Zarządzenie Nr 0050.109.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.