Zarządzenie Nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020.