Uchwała nr XL/ 368 /2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.