Zarządzenie Nr 0050/2A/2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.