Zarządzenie Nr 0050/8/2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.