Uchwała nr XLII/ 385 /2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.