Zarządzenie Nr 0050/26/2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.