Zarządzenie Nr 0050/27a/2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.